Kontakt 2018-10-25T15:12:12+00:00

Kontakt

Kontaktirati nas možete unosom svojih podataka i upita u formu s desne strane.

Pravno ekonomska klinika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayerra u Osijeku

Adresa: Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek
Dežurni telefon: 099 604 1708
e-mail: pravnaklinika.osijek@gmail.com

Kontakt